Disclaimer

Door gebruik te maken van de informatie en diensten op www.zzpoostland.nl ga je akkoord met de privacyverklaring en disclaimer op deze pagina.

Deze website van ZZP Oostland is gericht op serviceverlening en informatieverstrekking. ZZP Oostland stelt de inhoud met grote zorg samen en streeft naar volledigheid en nauwkeurigheid. ZZP Oostland kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. ZZP Oostland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel ZZP Oostland er naar streeft dat de website continu toegankelijk is, kan ZZP Oostland geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het feit dat de website voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan ook tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.